19" GERMANY G3-60615 Export Cabinet Rack 15U (60x60x85cm)

G3-60615

ตู้แร็ค (Rack) รุ่น G3-60615 ใช้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบตั้งพื้น ขนาด 15U กว้าง 60 x ลึก 60 x สูง 85 ซม.